KAPSZLI

Képzéskatalógus Fejléc

Pszichológushallgatói szervezetként fontos számunkra, hogy segítsünk hallgatótársainak eligazodni a pszichológusképzés megannyi lehetősége között. Ennek érdekében állítottuk össze képzéskatalógusunkat, aminek célja, hogy a hallgatók egy helyen összesítve találják meg a legfontosabb információkat azokról a hazai módszerspecifikus-, illetve szakképzésekről, amelyek között egyetemi képzésük alatt és után választhatnak.

A katalógus nem jöhetett volna létre a képzéseket biztosító szervezetek, illetve a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének segítsége nélkül, amit ezúton is köszönünk.

Az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, pontos részletek az intézmények oldalain!

A képzéskatalógus táblázatai széles képernyőre optimalizáltak így a teljes élmény érdekében javasoljuk az asztali webhely megjelenítés használatát keskeny képernyőkön!

Képzéskatalógus

Alapképzés

felvételi

Felvételi információk, ponthatárok, stb.

Egyéb szakirányú felsőfokú képesítés

Ezek a képzések általában már alapképzés (BA) után elkezdhetőek, ráadásul nem mind kötöttek feltétlen pszichológus alapképzés elvégzéséhez, más diploma birtokában is teljesíthetőek. Azért szerepelnek mégis felsorolásunkban, mert sokban hasonlítanak az egyéb, pszichológusi képesítéshez kötöttekhez, szintén olyan munkára készítenek fel, melyben az ember áll a középpontban. (A lista a teljesség igénye nélkül készült és kizárólag egyetemi képzéseket tartalmaz.)

Mesterképzés

A képzés 2 éves, pszichológia BA végzettség megszerzésével, illetve az egyetemenként eltérő felvételi követelmények teljesítése után kezdhető el. A diploma megszerzése után a hallgató okleveles pszichológussá válik. Indul államilag finanszírozott és önköltséges formában is, a tandíj egyetemenként változó, az önköltség mértéke angol nyelvű képzések esetében eltér. 

A mesterképzés a következő specializációkból áll (ezek csak a hallgatói érdeklődést szolgálják, a diplomát nem specifikálják, tehát minden specializácón végzett egységesen pszichológus végzettséget szerez):

 • kognitív pszichológia specializáció (SZTE, ELTE, PTE, BME – kísérleti vagy neuropszichológia iránnyal)
 • a társadalom- és szervezetpszichológia specializáció (ELTE, PTE, PPKE)
 • a munka- és szervezetpszichológia specializáció (BME, DE, ELTE)
 • a klinikai és egészségpszichológia specializáció (SZTE, ELTE, PTE, PPKE, KRE)
 • tanácsadás- és iskolapszichológia specializáció (SZTE, ELTE, DE)
 • fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia specializáció (ELTE, PTE, PPKE, KRE)
 • az interperszonális és interkulturális pszichológia specializáció. (PPKE, KRE, DE, ELTE )

További mesterképzés specializációk:

Idegennyelvi követelmény 
A mesterfokozat megszerzéséhez két idegen nyelvből – melyek közül egyik az angol – államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Szakképzés

A mesterképzés után további lehetőség a szakirányú továbbképzés és a szakirányú szakképzés/ egészségügyi szakképesítés és a tudományos szakképzés (PhD).

Szakirányú továbbképzések

Egészségfejlesztő szakpszichológus; munka és szervezet szakpszichológus; pedagógiai szakpszichológus; sport szakpszichológus; szexuálpszichológiai szakpszichológus; tanácsadó szakpszichológus - részletes információk -

Szakirányú/ egészségügyi szakképzés

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus; alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus; neuropszichológiai szakpszichológus - részletes információk -

Doktori képzés

- részletes információk -

Ráépített szakpszichológusi képzettségek megszerzésére  az egészségügyi szakképzés elvégégzése után van lehetőség. Ez alól kivételt képez a katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus képzés.

Képzési lehetőségek:

 • Katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus
 • Igazságügyi klinikai szakpszichológus
 • Addiktológiai szakpszichológus
 • Pszichoterapeuta szakpszichológus

Miután 5 éve praktizáló pszichoterapeuta valaki, jelentkezhet az EAP-hoz (European Association of Psychotherapy) és megszerezheti európai pszichoterápiás diplomát, így a bármely európai biztosítóval szerződve praktizálhat.

Az EFPA (European Federation of Psychologists´Associations: Európai Pszichológiai Társaságok Szövetsége) – amelynek a Magyar Pszichológiai Társaság is tagja –azt a célt tűzte ki, hogy Európában bevezessenek egy egységes pszichológusi tanúsítványt. A mobilitás elősegítésével az európai pszichológusi tanúsítvánnyal rendelkező pszichológusok az Európai Unió országainak potenciális munkavállalóivá válnak, ami a pszichológusi szakma fejlődését eredményezi.

Az EuroPsy tanúsítvány (EuroPsy Certification) egyrészt garanciát jelent arra, hogy a tanúsítvány gazdája az egyetemi tananyagot megfelelő mélységben elsajátította, másrészt, hogy rendelkezik bizonyos szakmai tapasztalattal. 

Az EFPA kidolgozott egy közös platformot és felállított egy minimum-követelményrendszert, amely a szakmai minősítés európai szintű elismerését szabályozza:

 1. MA vagy MSc szintű pszichológusi diploma (5 éves képzés vagy azzal egyenértékű 300 kredit).
 2. 2/a. Szakpszichológusi diplomával nem rendelkezőknek igazolás szükséges minimum 1500 óra (kb. egy év) időtartamú felügyelt szakmai gyakorlatról. Az igazolt, szakmai felügyelt gyakorlat egy éve nem lehet régebbi, mint a beadás dátumát megelőző 5 év.
  2/b. Igazolás szakpszichológusi diplomáról (szakpszichológusi címmel rendelkező Pályázóknak): Mivel a magyarországi szakpszichológus-képzési rendszernek része a legalább 1500 órás szakmai gyakorlat, a szakpszichológus címmel rendelkező Pályázóktól nem kérik a szakmai gyakorlat külön igazolását, elegendő a szakpszichológusi diplomát beszkennelt, elektronikus formában elküldeni és a szakmai önéletrajzot mellékelni.
 3. Az etikai nyilatkozatban foglaltaknak való megfelelés.