KAPSZLI

Felvételi követelmények, képzési díjak, linkek

Az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, pontos részletek az intézmények oldalain!

Mesterképzés (Az alábbi linkeken találsz részletes információkat)
Képzés nyelveEgyetemKépzési díjak (2020)Levelező képzésMintatanterv
magyarBME400.000 Ft/ félév-itt
ELTE-itt
KRE-itt
PPKE-itt
PTE-itt
SZTEigenitt
DE300.000 Ft/ félévigenitt és itt
angolPTE – Counselling and School Psychology 400.000 Ft/ félév  + 150.000 Ft/ félév idegen nyelvi hozzájárulás-itt
ELTE – computational and cognitive neuroscience Msc2100 €/ félév + 120 € jelentkezési díj-itt

MA felvételi követelmények egyetemenként:

(Az egyetemenkénti felvételi követelményekről minden évben e-mailben értesítik az oda jelentkezőket, ez egy előzetes, mérlegelést elősegítő tájékoztató)

BME

 • írásbeli vizsga (20 pont): A pályázónak egy előzetesen elkészített referencia munkát kell beküldenie, ami készülhet bármilyen témából (általános lélektan, személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, munka- és szervezetpszichológia). Az írásbeli dolgozatban a pályázónak be kell bemutatnia a vizsgálatot, a vizsgálati módszereket, az eredményeket és szakirodalmak értelmeznie is kell az eredményeket.
 • online szóbeli vizsga, elbeszélgetés (25 pont): A szóbeli vizsgára a pályázónak egy „motivációs levelet” kell elkészítenie, amelyet előre meghatározott kérdések megválaszolásával tud elkészíteni és az egyetem kérdéseik mentén tudja bemutatni szakmai alkalmasságát és azt, hogy miért az adott specializációra szeretne jelentkezni.

Mesteképzés felvételi tájékoztató

Munka és szervezetpszichológia szakirány

ELTE

 • kötelező dokumentumok: oklevél másolat, referenciamunka (25 pont),
 • szóbeli vizsga (legfeljebb 45 pont): helyben kapott, angol nyelvű cikk megvitatása magyarul: elméleti háttér, kritikus módszertani elemzés, statisztikai eljárások, formanyelv értelmezése, angol szaknyelvi tájékozottság, eredmények elhelyezése a szakterületen (összesen legfeljebb 25 pont) + szakmai önéletrajz és motivációs levél (20 pont)

2021. évi általános felvételi eljárás (pdf)

Felvételizőknek (2024)

KRE

 • Írásbeli vizsga: tesztkérdésekből áll, melyek az iskola weboldalán megtalálható szakmai irodalom alapján készülnek
 • Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgán való részvétel követelménye: írásbeli vizsgán legalább 5 pontot elérése. Referenciamunka bemutatása, megvitatása, valamint a szakmai indíttatás, hozzáértés és addig szerzett tapasztalatok felmérése.
Az alábbi dokumentumok szükségesek a szóbeli vizsgához:
 • Motivációs levél,
 • Szakmai önéletrajz,
 • Választott referenciamunka összefoglalója (max. egy oldalban).

Pszichológia MA

PPKE

 • Írásbeli vizsga: feleletválasztós tesztkérdések (16 tesztkérdés, 16 pont), fogalommeghatározás (4 fogalom, 4 pont), esszé (10 pont)
 • Szóbeli vizsga: motivációs beszélgetés (egy empirikus munka szóbeli rövid bemutatásán alapul, 15 pont), a hallgatónak be kell mutatnia szóban a saját empirikus munkáját (vagy egy műhelymunkát vagy egy TDK dolgozatot, vagy egy – általa írt, közlésre elfogadott – tanulmányt), 15 pont.

Felvételi összefoglaló (pdf)

Pszichológia mesterszak

PTE

 • Tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok
 • A felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg a bizottság. A szóbeli vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont lehet.
 • A szakon kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható többletpont:
 • Előadás tartása: 2 pont
 • Megjelent (vagy megjelenés alatt álló) publikáció: 2 pont

Pszichológia mesterszak

SZTE

 • A felvételi szóbeli vizsga keretében történik, mely alkalmával a felvételiző a megadott 24 témakör közül egyet húz. Felkészülési idő után önállóan kifejti az adott témakört, főbb fogalmak és elméletek értelmezése. A bizottság a témakörhöz kapcsolódó gyakorlati és/vagy módszertani kérdéseket tesz fel.
  A feleletet az alábbi szempontok szerint értékelik: fogalmak pontos használata, elméleti tudás, a kommunikáció gördülékenysége, szabatossága, szakmaisága
 • Motivációs levél és szakmai önéletrajz kötelezően benyújtandó dokumentumok.
 • Az MA felvételihez 100 pont szerezhető. Az oklevél minősítése alapján 20 pont, a felvételi vizsgán 70 pont szerezhető, amelyhez max. 10 többletpont adható a jelentkező számára.

http://arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/mesterkepzes/pszichologia

http://www.pszich.u-szeged.hu/felvetelizok/

DE

 • A felvételi vizsga szóbeli jellegű, amely során a felvételizőnek egy húzott tételt kell önállóan kifejtenie, majd a felvételi bizottság részéről feltett kérdésekre kell válaszolni. A tétel írásban történő kidolgozására lehetőség nincsen. 

Felvételi információ