KAPSZLI

Felvételi követelmények, képzési díjak, linkek

Az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, pontos részletek az intézmények oldalain!

Mesterképzés
(Az alábbi linkeken találsz részletes információkat)

Képzés nyelve

Egyetem

Képzési díjak (2020)

Levelező képzés

Mintatanterv

magyar

BME

400.000 Ft/ félév

 

itt

ELTE

 

itt

KRE

 

itt

PPKE

 

itt

PTE

 

itt

SZTE

igen

itt

DE

341.500 Ft/ félév

igen

itt és itt

angol

PTE – Counselling and School Psychology 

400.000 Ft/ félév 
+ 100.000 Ft/ félév idegen nyelvi hozzájárulás

 

itt

ELTE – computational and cognitive neuroscience Msc

1300 €/ félév
+ 120 € jelentkezési díj

 

itt

MA felvételi követelmények egyetemenként:

(Az egyetemenkénti felvételi követelményekről minden évben e-mailben értesítik az oda jelentkezőket, ez egy előzetes, mérlegelést elősegítő tájékoztató)

BME

 • írásbeli vizsga (20 pont): A pályázónak egy előzetesen elkészített referencia munkát kell beküldenie, ami készülhet bármilyen témából (általános lélektan, személyiségpszichológia, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, munka- és szervezetpszichológia). Az írásbeli dolgozatban a pályázónak be kell bemutatnia a vizsgálatot, a vizsgálati módszereket, az eredményeket és szakirodalmak értelmeznie is kell az eredményeket.
 • online szóbeli vizsga, elbeszélgetés (25 pont): A szóbeli vizsgára a pályázónak egy „motivációs levelet” kell elkészítenie, amelyet előre meghatározott kérdések megválaszolásával tud elkészíteni és az egyetem kérdéseik mentén tudja bemutatni szakmai alkalmasságát és azt, hogy miért az adott specializációra szeretne jelentkezni.

Mesteképzés felvételi tájékoztató

Munka és szervezetpszichológia szakirány

ELTE

 • kötelező dokumentumok: oklevél másolat, referenciamunka (25 pont),
 • szóbeli vizsga (legfeljebb 45 pont): helyben kapott, angol nyelvű cikk megvitatása magyarul: elméleti háttér, kritikus módszertani elemzés, statisztikai eljárások, formanyelv értelmezése, angol szaknyelvi tájékozottság, eredmények elhelyezése a szakterületen (összesen legfeljebb 25 pont) + szakmai önéletrajz és motivációs levél (20 pont)

2021. évi általános felvételi eljárás (pdf)

Felvételizőknek (2021)

KRE

 • Írásbeli vizsga: tesztkérdésekből áll, melyek az iskola weboldalán megtalálható szakmai irodalom alapján készülnek
 • Szóbeli vizsga: A szóbeli vizsgán való részvétel követelménye: írásbeli vizsgán legalább 5 pontot elérése. Referenciamunka bemutatása, megvitatása, valamint a szakmai indíttatás, hozzáértés és addig szerzett tapasztalatok felmérése.
Az alábbi dokumentumok szükségesek a szóbeli vizsgához:
 • Motivációs levél,
 • Szakmai önéletrajz,
 • Választott referenciamunka összefoglalója (max. egy oldalban).

Pszichológia MA

PPKE

 • Írásbeli vizsga: feleletválasztós tesztkérdések (16 tesztkérdés, 16 pont), fogalommeghatározás (4 fogalom, 4 pont), esszé (10 pont)
 • Szóbeli vizsga: motivációs beszélgetés (egy empirikus munka szóbeli rövid bemutatásán alapul, 15 pont), a hallgatónak be kell mutatnia szóban a saját empirikus munkáját (vagy egy műhelymunkát vagy egy TDK dolgozatot, vagy egy – általa írt, közlésre elfogadott – tanulmányt), 15 pont.

Felvételi összefoglaló (pdf)

Pszichológia mesterszak

PTE

 • Tanulmányi pontok + felvételi vizsgapontok + többletpontok
 • A felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi vizsga alapján állapítja meg a bizottság. A szóbeli vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont lehet.
 • A szakon kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható többletpont:
 • Előadás tartása: 2 pont
 • Megjelent (vagy megjelenés alatt álló) publikáció: 2 pont

Pontszámítás 2020 (pdf)

Pszichológia mesterszak

SZTE

 • A felvételi szóbeli vizsga keretében történik, mely alkalmával a felvételiző a megadott 24 témakör közül egyet húz. Felkészülési idő után önállóan kifejti az adott témakört, főbb fogalmak és elméletek értelmezése. A bizottság a témakörhöz kapcsolódó gyakorlati és/vagy módszertani kérdéseket tesz fel.
  A feleletet az alábbi szempontok szerint értékelik: fogalmak pontos használata, elméleti tudás, a kommunikáció gördülékenysége, szabatossága, szakmaisága
 • Motivációs levél és szakmai önéletrajz kötelezően benyújtandó dokumentumok.
 • Az MA felvételihez 100 pont szerezhető. Az oklevél minősítése alapján 20 pont, a felvételi vizsgán 70 pont szerezhető, amelyhez max. 10 többletpont adható a jelentkező számára.

http://arts.u-szeged.hu/kepzesek-btk/mesterkepzes/pszichologia

http://www.pszich.u-szeged.hu/felvetelizok/

DE

 • A felvételi vizsga szóbeli jellegű, amely során a felvételizőnek egy húzott tételt kell önállóan kifejtenie, majd a felvételi bizottság részéről feltett kérdésekre kell válaszolni. A tétel írásban történő kidolgozására lehetőség nincsen. 

Felvételi információ

Pontszámítás