KAPSZLI

Egyéb Szakirányú

A lista a teljesség igénye nélkül készült és kizárólag egyetemi képzéseket tartalmaz, illetve az ezen oldalon található információk  tájékoztató jellegűek, pontos információk az intézmények oldalain!

Addiktológiai konzultáns szakirányú továbbképzés

Az addiktológiai szakirányú továbbképzés elvégzésével addiktológiai konzultánssá válsz.

A három féléves képzés felvételi követelménye orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, művészet, pedagógusképzés, sporttudomány, nemzetvédelmi és katonai, hitéleti alapképzési szakon szerzett végzettség. A képzést indító intézmény a Debreceni Egyetem, és a Semmelweis Egyetem.

Szakleírás – Felvi
DE – Felvi
SE – Felvi

Alkalmazott viselkedéselemzés szakirányú továbbképzés

Az alkalmazott viselkedéselemzés szakirányú továbbképzés elvégzésével alkalmazott viselkedéselemzővé válsz. A szakirányú továbbképzés célja, hogy a hallgatók átfogó ismereteket szerezzenek a viselkedéselemzés elméleti hátteréről és gyakorlati alkalmazásairól. A képzés elvégzése után a hallgatók képesek lesznek szupervízió mellett a gyakorlatban hatékonyan alkalmazni a viselkedésváltoztatás tudományos kutatások által bizonyítottan hatékony technikáit, mind a készség-, mind a szervezetfejlesztés területein.

A négy féléves képzés felvételi követelménye pszichológia alapképzési szakon szerzett végzettség, és egy legalább középfokú (B2), alkalmazásra képes angol nyelvtudás. A képzést indító intézmény az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Szakleírás – Felvi
ELTE – Felvi

Általános és családügyi mediáció (közvetítés) szakirányú továbbképzés

Az általános és családügyi mediáció szakirányú továbbképzés elvégzésével általános és családügyi mediátorrá válsz. A képzés célja, hogy a pedagógiai, szociális és egyéb segítő szakmában dolgozó szakemberek képessé váljanak a kialakult konfliktusok kezelésére. A közvetítői eljárás során a konfliktusban álló felek számára nyertes-nyertes pozíciót előidéző megállapodás létrehozására kell törekedni. A mediátor erősíti az együttműködést. Segítségével a felek megtalálják a számukra legelőnyösebb megoldást, amely lehetővé teszi kapcsolatuk rendezését és annak hosszú távú fennmaradását.         

A két féléves képzés felvételi követelménye társadalomtudomány, bölcsészettudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél. A képzést indító intézmény a Debreceni Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Szakleírás – Felvi
DE – Felvi
ELTE – Felvi

Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzés

Az angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzés elvégzésével angol orvos- és egészségtudományi szaknyelvi kommunikátorrá válsz.

A négy féléves képzés felvételi követelménye orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, természettudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél, és államilag elismert középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú angol nyelvismeret. A képzést indító intézmény a Szegedi Tudományegyetem .

Szakleírás – Felvi
SZTE – Felvi

Biblioterápia szakirányú továbbképzés

Az biblioterápia szaknyelvi kommunikátor szakirányú továbbképzés elvégzésével biblioterapeutává válsz. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik szövegek segítségével befolyásolják, áthangolják az olvasó attitűdjeit, viselkedésmódját, és pozitív irányú fejlődéshez, változáshoz segítsék a terápia résztvevőjét.

A négy féléves képzés felvételi követelménye orvos- és egészségtudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, bölcsészettudomány, hitéleti, jogi és igazgatási képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél. A képzést indító intézmény a Debreceni Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, és a Pécsi Tudományegyetem.

Szakleírás – Felvi

DE – Felvi
PPKE – Felvi
PTE – Felvi (Budapest)
PTE – -Felvi (Pécs)

Csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció szakirányú továbbképzés

A csecsemő-szülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció szakirányú továbbképzés elvégzésével csecsemő-szülő kapcsolati konzulenssé válsz.

A négy féléves képzés felvételi követelménye bölcsészettudomány (pszichológia), társadalomtudomány (szociális munka, szociálpedagógia), pedagógusképzés (óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia, csecsemő- és kisgyermeknevelő), orvos- és egészségtudomány (ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, általános orvos) képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.  A képzést indító intézmény a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.

Szakleírás – Felvi
PPKE – Felvi

Egészségtudományi szakfordító-tolmács (angol) szakirányú továbbképzés

Az egészségtudományi szakfordító-tolmács szakirányú továbbképzés elvégzésével egészségtudományi szakfordító-tolmáccsá válsz.

A négy féléves képzés felvételi követelménye orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány, természettudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél, valamint államilag elismert B2 típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú angol nyelvismeret. A képzést indító intézmény a Semmelweis Egyetem , és a Szegedi Tudományegyetem.

Szakleírás – Felvi
SE – Felvi
SZTE – Felvi

Gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzés

A gazdaságpszichológia, üzleti etika, szervezeti önismeret szakirányú továbbképzés elvégzésével gazdaságpszichológiai, üzleti etikai és szervezeti önismereti szakemberré válsz. A képzést teljesítők jártasságot szereznek a gazdaságpszichológia, szervezeti magatartás társadalomtudományi szempontú elemzésében, a gazdaság és a munka világában hasznosítható teológiai ismeretekben, gazdasági viselkedés keresztyén hit felől való értelmezésében. A képzésben részt vettek vezetőként saját vállalkozásuk irányításában, profitorientált és non-profit szervezetek vezetésében hasznosíthatják a szervezeti önismeret és a hivatásszemélyiség fejlesztésének módszereit. Szervezetfejlesztő szakemberként alkalmazni tudják a közösségi, etikai irányú szervezetfejlesztési modellek, módszerek használatában szerzett jártasságukat, és gyakorlati munkájuk interdiszciplináris pszichológiai, üzleti etikai, teológiai alapjai megerősítést nyernek.

A két féléves képzés felvételi követelménye legalább alapképzésben szerzett oklevél. A képzést indító intézmény (csak levelező munkarendben) a Károli Gáspár Református Egyetem.

Szakleírás – Felvi
KRE – Felvi

Komplex művészeti terapeuta szakirányú továbbképzés

A komplex művészeti terapeuta szakirányú továbbképzés elvégzésével komplex művészeti terapeutává válsz. A képzés általános célja, hogy a jelölt elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyen szert azokról a lélektani folyamatokról, amelyeket a művészet (költészet, zene, képzőművészet) közvetít.

A négy féléves képzés felvételi követelménye bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, művészet, hitéleti képzési területek valamelyikén alapképzésben szerzett végzettség. A képzést indító intézmény a Wesley János Lelkészképző Főiskola.

Szakleírás – Felvi
WJLF – Felvi

Mentálhigiéniai prevenció specialista szakirányú továbbképzés

A mentálhigiéniai prevenció specialista szakirányú továbbképzés elvégzésével mentálhigiéniai prevenció specialistává válsz. A képzés célja olyan prevenciós szakemberek képzése, akik elméleti tudásuk és gyakorlati tapasztalataik alapján hozzájárulnak az egészséggel kapcsolatos szemlélet kialakításához, és  az ehhez szükséges feltételek megalapozásához. Prevenciós ismeretek, módszerek birtokában a végzett hallgatók képesek beavatkozási tervet, projektet, tréninget készíteni, és azt egyéni vagy csoportos foglalkozásokon, oktatási, nevelési, egészségügyi vagy szociális intézményekben, munkahelyeken, esetleg egyéni segítségre szorulók körében a mentális egészség megőrzése érdekében megvalósítani. A képzés semmiféle gyógyító (terápiás) tevékenység folytatására nem jogosít.

A két féléves képzés felvételi követelménye egy legalább alapképzésben szerzett oklevél bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány, pedagógusképzés vagy orvos- és egészségtudomány képzési területen. A képzést indító intézmény a Kodolányi János Egyetem.

Szakleírás – Felvi
KJE – Felvi

Mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés

A mentálhigiénés segítő szakirányú továbbképzés elvégzésével mentálhigiénés segítővé válsz. A képzés különböző életvezetési, egészségmagatartási nehézségekkel küzdő (de egészséges!) személyek mentálhigiénés támogatására, valamint a lelki egészséget előmozdító közösségi alapú programok tervezésére és megvalósítására készíti fel a résztvevőket.

A négy féléves képzés felvételi követelménye bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, hitéleti, jogi, közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen legalább alapképzésben szerzett végzettség, szakképzettség. A képzést indító intézmény (levelező munkarendben) a Károli Gáspár Református Egyetem.

Szakleírás – Felvi
KRE – Felvi

Munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

A munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzés elvégzésével munkahelyi mentálhigiénés szakemberré válsz. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek munkahelyi környezetben a dolgozók pszichés, mentális egészségének megőrzését és fejlesztését szolgálni, ezzel a munkavégzés hatékonyságát növelni.

A két féléves képzés felvételi követelménye bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél. A képzést indító intézmény a Budapesti Gazdasági Egyetem.

Szakleírás – Felvi
BGE – Felvi

Munkahelyi mentor szakirányú továbbképzés

A munkahelyi mentor szakirányú továbbképzés elvégzésével munkahelyi mentorrá válsz. A képzés célja a munkahelyeken bármely alapképzettséggel bíró személyek alkalmassá tétele a munkahelyi képzések, többek között a közép- és felsőfokú szakmai képzések során tanácsadói, tréneri, mentori feladatok ellátására, valamint a cégek és vállalkozások, intézmények és non-profit szervezetek teljesítménykövetelményei fejlesztésére,
a minőségjavítás humánfejlesztési feladatai megoldására, a munkahelyi stressz-szintjének minimalizálására.

A két féléves képzés felvételi követelménye egy legalább alapképzési szakon megszerzett oklevél. A képzést indító intézmény a Kodolányi János Egyetem.

Szakleírás – Felvi
KJE – Felvi

Munkavállalási tanácsadó szakirányú továbbképzés

A munkavállalási tanácsadó szakirányú továbbképzés elvégzésével munkavállalási tanácsadóvá válsz.

A három féléves képzés felvételi követelménye bármely képzési területen alapképzésben szerzett végzettség. A képzést indító intézmény a Pécsi Tudományegyetem.

Szakleírás – Felvi
PTE – Felvi

Rajzvizsgálati szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

A rajzvizsgálati szaktanácsadó szakirányú továbbképzés elvégzésével rajzvizsgálati szaktanácsadóvá válsz. A képzés célja igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott rajzvizsgálati szakmai ismeretek nyújtása elsősorban a képi kifejezéssel (gyermekrajzok, felnőtt képi alkotások) kapcsolatban munkálkodó, vagy a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára.

A két féléves képzés felvételi követelménye bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett felsőfokú végzettség.  A képzést (levelező munkarendben) indító intézmény a Károli Gáspár Református Egyetem.

Szakleírás – Felvi
KRE – Felvi

Személyügyi üzleti szervező szakirányú továbbképzés

A személyügyi üzleti szervező szakirányú továbbképzés elvégzésével személyügyi üzleti szervezővé válsz. Olyan szakemberek képzése, akik képesek az emberierőforrás-gazdálkodás területén a gazdasági és egyéb szervezetek, intézmények humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló, irányító feladatait munkatársi, illetve menedzseri szinten ellátni.

A két féléves képzés felvételi követelménye bármely képzési területen, legalább alapszintű képzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt. A képzést indító intézmény a Kodolányi János Egyetem.

Szakleírás – Felvi
KJE – Felvi (Budapest)
KJE – Felvi (Székesfehérvár)

Szupervizor szakirányú továbbképzés

A szupervizor szakirányú továbbképzés elvégzésével szupervizorrá válsz. dolgoznak, a szakmai személyiség karbantartásának és fejlesztésének leghatékonyabb eszközével, a szupervízióval. A szupervizor a szakmai működést vizsgálja a szerep, szervezet vagy intézmény kontextusában. A szupervízió tanulást, fejlődést, személyes hatékonyság növekedést szolgál, egy szerződésen alapuló, a saját szakmai tapasztalatokból kiinduló és mindig oda visszacsatoló folyamat keretében. Lényegi eleme, fő működésmódja az önreflexió, a szupervizor reflektív jelenléte.

A négy féléves képzés felvételi követelménye bármely képzési terület szakjainak valamelyikén legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség, valamint 5 év szakmai gyakorlat, legalább 60 óra (30 ülés) saját élményű szupervíziós folyamat, és legalább 60 óra 5 évnél nem régebbi, igazolt önismereti munka. A képzést indító intézmény a Károli Gáspár Református Egyetem.

Szakleírás – Felvi
KRE – Felvi