KAPSZLI

Ráépített Szakpszicho. Képzés

Az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, pontos részletek az intézmények oldalain!

A képzés formája folyamatos munkavégzés melletti képzés, melynek időtartama 4 félév.

A különböző mértékű addikciók diagnosztizálására, megvonására és kezelésére (megvonást és sóvárgást csökkentő) klinikai pszichológiai és pszichoterápiás módszereket alkalmaz, ezzel segíti a klienst a szenvedélyállapottal és a betegséggel összefüggő életvezetési döntések meghozatalában; krízisintervencióban, információhoz jutásban. A klinikai addiktológus jártas a klinikai pszichodiagnosztika eszköztárában, az addiktológia területén alkalmazható pszichoterápiás módszerekben, konzultációs technikákban, egyéni és csoportos betegvezetésben. Részt vesz az addikciók primér prevenciójában és az addiktológiai betegek rehabilitációjában is.

A képzésben való részvétel előfeltétele:
– Klinikai szakpszichológusi diploma vagy klinikai és mentálhigiénés szakpszichológusi diploma
– Szakmai önéletrajz
– Munkáltatói hozzájárulás
– Működési nyilvántartás száma
– Sikeres felvételi beszélgetés

A szakirányú továbbképzés célja a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia lehetőségeire támaszkodva az addikciók tárgykörében gyakorlati pszichológiai segítséget nyújtsanak, munkájuk során találják meg az érzelmek társas, munkahelyi, iskolai és fizikai egészséggel való kapcsolatát az addikciós problémákkal küzdő kliens különböző életszakaszaiban, az élet különböző állomásait követve.

A felvételi feltételei:

 1. a) pszichológia mesterképzési szakon (korábban egyetemi szintű képzésben) szerzett végzettség
 2. b) és
 3. bármely szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakpszichológusi szakképzettség, vagy
 4. legalább három év igazolt, pszichológus munkakörben eltöltött, addiktológiai gyakorlati munkavégzés (pl. iskolapszichológia, gyermekvédelem).

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, ami a jelentkező érdeklődési körét, motivációját, korábbi gyakorlati tapasztalatait, illetve a szakterülettel kapcsolatos jövőbeni elképzeléseit, terveit járja körül.

A képzés időtartama 4 félév.

Előfeltétele a klinikai és mentálhigiénés felnőtt szakpszichológus szakképzettség, vagy klinikai és mentálhigiénés gyermek- és ifjúsági szakpszichológus szakképzettség, vagy az ezeknek megfeleltethető, korábbi továbbképzésben szerzett szakképzettség

 

Az igazságügyi klinikai pszichológia az alkalmazott pszichológia azon ága, amely a klinikai pszichológia elméleti és gyakorlati ismeretanyagának jogi gyakorlatba állításával, megbízások alapján segíti a bűnüldözést, a jog- és igazságszolgáltatást, a közigazgatás eljárásait, ill. ezen megbízatási körökben a személyes jogigény érvényesítését. Az igazságügyi klinikai szakpszichológus alkalmas arra, hogy a büntető eljárások, polgári perek, közigazgatási ügyek különböző szakaszaiban – egyénekre, csoportokra kiterjedő – személyes vizsgálatokat alkalmaz, és a nyert adatokat összefoglalja.

    • PSZICHOTERÁPIA I.
     • Képzés belépési feltétele
      • a) Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia vagy
      • b) Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia szakvizsga
      • Képzési idő: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
      • Képzési program: 24 hó szakképzés, ebben:
       • a) részvétel a klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamán
       • b) részvétel módszer-specifikus elméleti és gyakorlati képzésben
     • Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
    • PSZICHOTERÁPIA II.
     • Képzés belépési feltétele
      • a) Neuropszichológiai szakpszichológia, vagy
      • b) Alkalmazott egészségpszichológai szakpszichológia szakvizsga
     • Képzési idő: 72-84 hó: 36-48 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
     • Képzési program: 36 hó szakképzés, ebben:
      • a) részvétel a klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamán
      • b) részvétel módszer-specifikus elméleti és gyakorlati képzésben
    • Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
     • A képzés propedeutikai fázisa azoknak kötelező, akik nem klinikai szakpszichológusok, vagy nem pszichiáterek. Utóbbiak alapszakvizsgája a propedeutikai fázist már tartalmazza.
      • Előfeltétele: Klinikai szakpszichológia, neuropszichológia, vagy alkalmazott egészségpszichológia szakvizsgával rendelkező pszichológus,VAGY bármilyen szakvizsgával rendelkező orvos.
      • Azok, akik a pszichoterapeuta szakképzést elvégezték, szupervízió nélkül, illetve azok, akik a képzés alatt állnak, szupervízió mellett jogosítottak pszichoterápia végzésére (hosszú terápiára is).
      • A képzésnek három fázisa van, a propedeutikai és a klinikai fázis képzése az akkreditált klinikai képzőhelyek hatásköre; a módszerspecifikus fázis képzését a Pszichoterápiás Tanács által elismert és tagjává fogadott – vagyis akkreditált – módszerspecifikus képzőhelyek biztosítják. A három képzési fázishoz társul a pszichoterápiás klinikai gyakorlat megszerzése.
       • Propedeutikai: A képzés propedeutikai fázisa azoknak kötelező, akik nem klinikai szakpszichológusok vagy nem pszichiáterek. Utóbbiak alap-szakvizsgája a propedeutikai fázist már tartalmazza.
       • Klinikai: A klinikai fázis általános elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására szolgál.
       • Módszerspecifikus: A különböző módszerspecifikus képzések, különböző terápiás módszerek használatát tanítják meg a hallgatónak. Olyan módszert érdemes választani, ami a személyes stílushoz, érdeklődéshez közel áll, ezért jelen katalógusunk igyekszik minél többet részletesen bemutatni. Bár a módszerspecifikus képzések a pszichoterapeuta képzés részképzései, előfordulhat, hogy elvégzésüket (vagy bizonyos részeik elvégzését pl. önismeret, elméleti kurzus) a képzőhely lehetővé teszi a pszichoterapeuta képzés elkezdése előtt, ebben az esetben azonban nem jogosítanak semmiféle működésre. Amennyiben a hallgató módszerspecifikus képzés elvégzésébe kezd, vagy neki, vagy képzőhelyének be kell jelentenie (az SE Pszichoterápiás Tanácsába), hogy ezzel a pszichoterapeuta szakképzését is elkezdte. A pszichoterapeuta képzéshez csak akkreditált képzéseket lehet felhasználni, de több módszerspecifikus képzés is elvégezhető.
      • A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről 9. melléklete szabályozza a szakpszichológusok ráépített szakképzési programját