KAPSZLI

Szakirányú Szakképzés

Az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, pontos részletek az intézmények oldalain!

Egészségügyi szakképzettséget ad- minden pszichológus szakképzéstől eltérően-, egy új szakképesítést nyer el a képzést abszolváló. Út a pszichoterápiás szakvizsgához. Azok, akik az egészségügyi szakképzést elvégezték azok szupervízió nélkül, illetve akik a képzés alatt állnak, szupervízió mellett jogosítottak: egészségügyi területen való pszichológiai munkára (betegek ellátására), illetve alap-pszichoterápiás tevékenységre. Továbbá, az egészségügyi képzést végzett (pl. klinikai szakpszichológus) a későbbiekben is folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni*.

Elvégzéshez szükséges:
(3+2 év/BA+MA) 5 év egyetemi képzés + 4 év szakképzés + 150 óra kiképzőnél végzett önismeret + egészségügyi szolgáltatónál min. heti 20 órás állás 8 évig/ heti 40 órás állás 4 évig.

 • 150 óra önismeret a szakvizsgára bocsátás feltétele. A sajátélménynek akkreditált pszichoterápiás képzőhelyen, kiképző terapeuta által végzett és egybefüggő 150 órának kell lennie, csoportos vagy egyéni formában.
 • A szakképzési idő teljes időtartama alatt legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszony szükséges.
 • A szakképzési idő teljesítéseként legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, munkavégzésre irányuló jogviszony is elismerhető, ha a klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló jogszabály a szakképzésnek vagy egyes elemeinek a részmunkaidőben történő teljesítését lehetővé teszi. Ebben az esetben a szakképzési idő kétszer olyan hosszú.
 • Költségtérítéses képzés és államilag támogatott rezidensi képzés is indul, az utoóbbira általában 6 helyet nyitnak meg.

A sikeres vizsgák után az alábbi szakpszichológusokká válhatnak:

 1. Klinikai és mentálhigiénés szakpszichológus
 2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
 3. Neuropszichológus
 4. Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus (Debrecen, Pécs, Semmelweis)

 • A klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia kompetenciája: a pszichés, mentális és viselkedészavarok felismerése, speciális klinikai és egészségpszichológiai, mentálhigiénés és alappszichoterápiás módszerekkel történő prevenciója, diagnosztikája és kezelése szakképzett szakemberek által. A speciális kezelés meghatározott céllal, módszerrel, indikációval, előre rögzített keretek között végzett intervenció, amely verbális és nonverbális kommunikációs formában történik.

Debreceni Egyetem

 • A szak megnevezése:
  • felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 
  • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 
 • Képzési idő: 8 félév
 • A költségtérítés díja:

Felvételi jelentkezés:

Semmelweis Egyetem

 • A szak megnevezése:
  • felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 
  • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 
 • Képzési idő: 8 félév
 • A költségtérítés díja:

Felvételi jelentkezés:

 • A jelentkezés feltétele:
  • rezidensi helyekre:
   • pszichológus diploma (MA /MSc vagy osztatlan)
   • A rezidensi helyekhez a jelentkezésnél előnyt jelent 1 év klinikai területen szerzett tapasztalat.
 • Jelentkezési határidők:
  • Államilag finanszírozott rezidensi helyekre: 2020. július 3. 
   • Államilag finanszírozott rezidens helyek száma: 6
  • Költségtérítéses helyekre:  
 • Felvételi interjú:
  • 2020 július eleje (államilag finanszírozott rezidens helyekre)

További információ: rezidensi helyekre 

Pécsi Tudományegyetem

 • A szak megnevezése:
  • felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 
  • gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia 
 • Képzési idő: 48 hónap (8 félév)
 • A költségtérítés díja: 180 000,- Ft / félév, és a szakvizsga díját nem tartalmazza.

Felvételi jelentkezés:

 • A jelentkezés feltétele:
   • Egyetemi MA fokozatú pszichológus diploma, illetve a korábbi öt éves képzésben megszerzett pszichológus egyetemi diploma
   • Klinikai (és/vagy mentálhigiéniai), egészségügyi teljes idejű, de legalább heti 20 órás munkaviszony igazolása, függetlenül attól, hogy állami-, magán- vagy voluntáris (nonprofit) szektorban tevékenykedik.
   • Az alábbi tesztmódszerekkel kapcsolatos jártasság: MAWI vagy MAWGYI, MMPI, Rorschach-próba (diplomamelléklettel vagy index-másolattal igazolni). 
   • Megkezdett önismereti pszichoterápiás tapasztalat szerzés a kiképző terapeuták regiszterében szereplő terapeutától.
   • A munkáltató javaslata, hozzájárulása (e célra rendszeresített űrlapon), magán szektorból jelentkezők esetén a hozzájárulást az illetékes ÁNTSZ szakfelügyelő pszichológus, illetve a Magyar Pszichológus Kamara (jelenleg e helyett a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium) adhatja.
   • Munkaköri leírás.
 • Jelentkezési határidők:
  • Államilag finanszírozott rezidensi helyekre: 2020. augusztus 03.
   • Államilag finanszírozott rezidens helyek száma: 6
  • Költségtérítéses helyekre:  2020. augusztus 03.
 • Felvételi eljárás:
  • Gyermek- és ifjúsági, Klinikai- és mentálhigiéniai szakpszichológus 2020. augusztus 24-25.
  • Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus képzésen: 2020. augusztus 27-28.

További információ itt.

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus (Szeged)

 • Az alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus elsődlegesen az egészségügy területén – elsődlegesen a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban – vesznek részt a hatékonyabb betegségmegelőzés és a gyógyító munka megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt.
 • Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)
  • 1-4. félév:
   • Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)
   • Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)
   • Kötelező szupervízió (minimum heti 1 óra)
  • 5-6. félév:
   • bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga
 • A költségtérítés díja180 000 Ft /félév

Felvételi jelentkezés:

 • A jelentkezés feltétele:
   • Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben), vagy MA/MSc szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsoktatási rendszerben).
   • Költségtérítéses helyekre jelentkezőknek szakirányú munkahelyen történő folyamatos munkavégzés szükséges!
 • Jelentkezési határidők:
  • Államilag finanszírozott rezidensi helyekre: 2020. június 15.
   • Államilag finanszírozott rezidens helyek száma: 6
  • Költségtérítéses helyekre: 2020 augusztus 15.
 • Felvételi interjú: A jelentkezőknek felvételi interjún kell részt venni, melynek időpontja (személyesen, vagy online):
  • 2020 július eleje (államilag finanszírozott rezidens helyekre)
  • 2020. szeptember eleje (költségtérítéses helyekre).

További információ itt.

Neuropszichológiai szakpszichológus (Semmelweis)

 • A neuropszichológia az olyan határterületi tudományágak közé tartozik, amelyek az agyi struktúrák és a pszichés folyamatok közötti összefüggésekkel foglalkoznak. Célja az olyan szakpszichológusok képzése, akik elsődlegesen a központi idegrendszer működési zavarai nyomán fellépő pszichés problémák felismerésével és kezelésével segítik a hatékonyabb gyógyító és fejlesztő munka megvalósulását az egészségügyi ellátásban, továbbá a nevelési, pedagógiai szakszolgálati intézményekben.
 • Képzési idő: 48 hónap (8 félév)
 • Költségtérítés díja: 200 000,- Ft/félév

Felvételi jelentkezés

 • A jelentkezés feltétele:
  • Pszichológia MA fokozatú,.vagy egészségpszichológia MSc, vagy egységes osztatlan képzésben szerzett, okleveles pszichológus végzettség,
  • 36 órás egészségügyi, vagy mentálhigiéniai, teljes vagy félidejű munkaviszony igazolása,
 • Felvételi eljárás:
  • Felvételi beszélgetés.

*64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet alapján az egészségügyi tevékenységet végző orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettséggel, illetve ezen túlmenően – egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés, azaz pl. klinikai szakpszichológus képzés során szerzett képzettséggel rendelkező személy folyamatos szakmai továbbképzésben köteles részt venni.

Ehhez 5 év alatt összesen 250 pontot kell szereznie szakképesítésekként (ami azt jelenti, hogy ha valakinek több szakképesítése van, akkor a pontszám felszorzódik a szakképesítés számával, vagyis, ha például klinikai szakpszichológus ÉS igazságügyi szakértő ÉS alkalmazott egészségpszichológus, akkor háromszor 250 pontot kell teljesítenie ötévente).

Ez a 250 pont a következőképpen oszlik meg:

 • a) a szakképesítésének megfelelő, szakterületenként szervezett kötelező szinten tartó továbbképzés – 50 pont 5 év alatt
 • b) szabadon választható elméleti továbbképzésen – 100 pont 5 év alatt
 • c) gyakorlati továbbképzés – 100 pont 5 év alatt

Arról, hogy ezek pontosan mit takarnak, és hogyan kell őket teljesíteni, a www.oftex.hu-n olvashatnak bővebben.