KAPSZLI

Tudományos Szakképzés

A doktori pályát általában azok választják, akik a pszichológia tudományán belül főleg kutatással és oktatással akarnak foglalkozni, vagy az Egyesült Államokban szeretnének praktizálni, ahol működési engedélyt PhD-ra kaphatnak.

Képzést indító intézmények: BME, Debrecen, ELTE, Pécs, Semmelweis, Szeged.

A doktori képzés (PhD) a legmagasabb szintű posztgraduális képzés, amelynek célja a tudományos ismeretek bővítése, a hallgatók felkészítése az első tudományos (a doktori) fokozat megszerzésére. Jelentkezni a mesterfokozat (vagy azzal egyenértékű oklevél) és szakképzettség megszerzése után lehet, illetve rendelkezni kell egy legalább B2-es szintű, komplex államilag elismert nyelvvizsgával.

A PhD-képzés rendszeres egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó, tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakaszok lezárásaként komplex vizsgát kell teljesíteni. Ezt követi a fokozatszerzési eljárásban a kutatási és disszertációs szakasz.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül doktori értekezést kell benyújtania. (Különös méltányolást érdemlő esetekben ez az időszak legfeljebb egy évvel meghosszabbítható). A fokozatszerzési eljárásban legfeljebb két félévig lehet szüneteltetni a hallgatói jogviszonyt.

Magyarországon a képzést doktori iskolák végzik, ezek fogják össze az egyetemeken működő doktori programokat, a doktoranduszok munkáját, valamint gondozzák a képzéssel kapcsolatos szakmai és adminisztrációs teendőket.

A doktori képzéseket minden évben a Felvin és az intézményi honlapokon hirdetik meg a jogszabályi határidőn belül.

A felvételi követelmények illetve képzési területek egyetemenként változnak, az egyes doktori képzésekről az alábbiakban tájékozódhattok (az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, pontos részletek az intézmények oldalain):

ELTE PPK

8 félév

Képzési és kutatási szakasz végén komplex vizsga, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz

325.000 ft/félév

 • 1 államilag elismert B2 típusú komplex nyelvvizsga (angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz, portugál, kínai, japán)
 • Mesterfokozatot és szakképzettséget bizonyító oklevél
 • Önálló tudományos munkásság eredményének bemutatása és megvédése
 • 240 kredit (képzési kredit 84, komplex vizsga 12 kredit, kutatómunka 112 kredit, oktatási kredit 44)
 • Komplex vizsga teljesítése
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.
 • Egy államilag elismert komplex B2 típusú nyelvvizsga

Pécsi Tudományegyetem BTK

 • Fejlődés- és Klinikai Pszichológia Program
 • Evolúciós és Kognitív Pszichológia Program
 • Alkalmazott Pszichológia Program
 • Személyiség- és Egészségpszichológia Program
 • Szociálpszichológia Program
 • Elméleti Pszichoanalízis Program

8 félév

Képzési és kutatási szakasz végén komplex vizsga, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz

100.000 Ft/félév

 • 1 államilag elismert B2 típusú komplex nyelvvizsga (angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz, portugál, kínai, japán)
 • Mesterfokozatot és szakképzettséget bizonyító oklevél
 • Önálló tudományos munkásság eredményének bemutatása és megvédése
 • 242 kredit (1-4. szemeszterben teljesítendő: képzési kredit 74, kutatási kredit 48, 5-8. szemeszterben teljesítendő: 120 kredit)
 • Komplex vizsga teljesítése
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.

SOTE Mentális Egészségtudomány Doktori Iskola

 • Pszichiátria
 • Mentális Egészségtudomány
 • Egyének és közösségek erőforrásainak szociológiai és mentálhigiénés megközelítése

6-8 félév

Képzési és kutatási szakasz végén komplex vizsga, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz

 • 1 államilag elismert B2 típusú komplex nyelvvizsga (angol, német, orosz, francia, spanyol, olasz, portugál, kínai, japán)
 • Mesterfokozatot és szakképzettséget bizonyító oklevél
 • Önálló tudományos munkásság eredményének bemutatása és megvédése
 • 240 kredit (képzési kredit 16, oktatási kredit 45, kutatómunkáért 179)
 • Komplex vizsga teljesítése
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.

Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola

Ezen az egyetemen nem programok találhatók, viszont tájékoztatásképp itt olvashatók a meghirdetett kurzusok

4 félév

Képzési és kutatási szakasz végén komplex vizsga, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz

150.000 Ft/félév

 • Angol, német vagy francia „C” típusú középfokú nyelvvizsga
 • Mesterfokozatot és szakképzettséget bizonyító oklevél
 • Önálló tudományos munkásság eredményének bemutatása és megvédése
 • 240 kredit (képzési kredit 12-20, oktatási kredit 40, kutatási kredit 180-228)
 • Komplex vizsga teljesítése
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.

BME Természettudományi Kar

A Doktori Iskola kutatási területeit hivatalosan nem bontja „alprogramokra”, viszont praktikus okokból – főleg belső használatra – a következő három fő „kutatási területet” különbözteti meg:

 • Kognitív pszichológia
 • Kognitív idegtudomány
 • Alkalmazott pszichológia

8 félév

Képzési és kutatási szakasz végén komplex vizsga, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz

200.000 Ft/félév

 • Angol nyelvű, legalább középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy vele egyenértékű más bizonyítvány
 • Mesterfokozatot és szakképzettséget bizonyító oklevél (legalább jó (4) minősítésű)
 • Önálló tudományos munkásság eredményének bemutatása és megvédése
 • 240 kredit (képzési kredit 24-30, oktatási kredit 18-24, kutatási kredit 144-150, publikációk 54 kreditpont)
 • Komplex vizsga teljesítése
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.
 • 2 C típusú nyelvvizsga, egyik angol nyelvből

Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézet

 • A serdülőkor pszichológiája
 • A családban, az iskolában, és az iskolán kívüli színhelyeken folyó szocializáció és tanulás kérdései
 • A numerikus képességek fejlődése és fejlődési zavarai
 • A gyermekek vizuális képességeinek fejlődése
 • A tanulás és figyelem pszichofiziológiai és elektrofiziológiai analízise gyermekkorban

8 félév

Képzési és kutatási szakasz végén komplex vizsga, ezt követi a kutatási és disszertációs szakasz

80.000-500.000 Ft/félév

 • 1 államilag elismert B2 típusú komplex nyelvvizsga
 • Mesterszintű diploma vagy utolsó éves mesterszakos/osztatlan képzéses hallgatói státusz
 • Önálló tudományos munkásság eredményének bemutatása és megvédése
 • 6 félév alatt 180 kredit (képzési kredit 25, oktatási kredit 40, kutatási kredit 100-110)
 • Komplex vizsga teljesítése
 • A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania. A doktori értekezés benyújtásának feltétele az abszolutórium megszerzése.