KAPSZLI

Olyan képzések, melyek pszichológiai mesterképzés után teljesíthetőek, és különböző szakterületek bővebb megismerésére szolgálnak. Egészségügyi tevékenység végzésére nem jogosít fel. Nem út a pszichoterápiás szakvizsgához.

Az oldalon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, pontos részletek az intézmények oldalain!

Egészségfejlesztő szakpszichológus (ELTE)

 • Képzési cél: olyan szakemberek képzése, akik egészségpszichológiai felkészültségük révén az egészségügy, oktatásügy és a munkaügy területén az egészségvédő és egészségfejlesztő pszichológiai programok megtervezését és végrehajtását el tudják látni, az egészségügyi intézményekben dolgozó személyzet munkáját a pszichológia sajátos eszközeivel támogatni tudják, valamint az egészségpszichológiai ismeretek széles körű elterjesztésében szakmai szerepet tudnak vállalni.

Munka és szervezet szakpszichológus (BME)

  • Képzési cél: Cél: olyan szakemberek képzése, akik munka- és szervezetpszichológiai felkészültségük révén képesek a munka és szervezetek világában önállóan olyan feladatokat megoldani, amelyek a munkatevékenység, a munkakörnyezet a személyzet (egyén, csoport), a szervezet, a vezetés elemzésére, értékelésére, fejlesztésére irányulnak.

Pedagógiai szakpszichológus (ELTESzeged)

  • Képzési cél: a pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani a nevelés-és oktatási intézmények és gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a problémák megelőzésére és megoldására

Sport szakpszichológus (TE)

  • Képzési cél: A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: oktatói, kutatói közeg (egyetem, főiskola, oktatási intézmények, kutatóintézetek stb.), alkalmazott sportpszichológusi tevékenységet igénylő közeg (egyesületek, szakszövetségek, sportszövetségek, sportiskolák, rekreációs helyszínek stb.).

Szexuálpszichológiai szakpszichológus (ELTE)

  • Képzési cél: A pszichológusok felkészítése arra, hogy a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjanak nyújtani az egyénnek vagy párnak a szexuális élet valamely területén felmerült nehézségek megjelenésekor, egyedül, más segítőkkel együttműködve vagy szakszerű továbbirányítással.

Tanácsadó szakpszichológus (ELTE)

  • Képzési cél: A tanácsadó szakpszichológus a tanácsadás eszközeivel a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tud nyújtani egyéni életvezetési problémák megoldásához, az életszerepek optimalizálásához, az emberi tanulás, kommunikáció, viselkedésváltozás, fejlődés elősegítéséhez.