KAPSZLI

Találkozások-művészetterápiás műhely

Dr. Antalfai Márta PhD, klinikai szakpszichológus, kiképző pszichoterapeuta, művészet- és mesepszichoterapeuta műhelye

A műhely találkozásra hívja a résztvevőket az általuk készített alkotásokon keresztül. Találkozhatnak itt önmagukkal, mivel képeik betekintést engednek a személyiség belső világába, de közel kerülhetnek az alkotók egymáshoz is, a műveikhez fűzött közös reflexiók által. A párkapcsolatra épülő alkotói témán keresztül pedig ráláthatnak az „itt és most” jelentősnek megélt, a kapcsolatukban rejlő, még fel nem ismert lehetőségekre is.

A műhelyen felkínált témáknak a Katarzisz Komplex Művészetterápia Módszerével történő feldolgozásával benyomást szerezhetnek annak hatásmechanizmusáról. Átélhetik a módszer természetre és kapcsolatokra épülő ars poetikáján keresztül a tavasz megújító, a lelki dinamika újjászerveződését elősegítő hatását. Az adott témához kapcsolódó relaxáció alatt elhangzó vers, zene és alkotófolyamat megnyithatja mindehhez a psziché alvó erőit. Visszajelzést kaphatnak arról, milyen érzelmeket mozgat meg bennük az április. Miben kellene megújulniuk önmaguknak és a kapcsolatuknak. Minderre a válasz az egész személyiséget aktiváló és bevonó módszer hatására készült képek szimbolikus üzenetéből érkezik.

A fentieken kívül a műhely lehetőséget teremt arra, hogy a résztvevők átéljék az alkotás örömét, amely felszabadítja az érzelmeket és a kreativitást. A csoporttagok átadhatják magukat a katarzisélményre épülő alkotói tevékenységnek, amely feloldja a mindennapok feszültségét és nyomását.

A KATARZISZ KOMPLEX MŰVÉSZETTERÁPIA ARS POETICÁJA
Egészségmegőrzés és kreativitás-fejlesztés önkifejezéssel

„Egyéni életünknek a legfontosabb feladata és értelme, hogy a belső tapasztalatot és lelkünk üzenetét a külső valóságban életre keltsük. Ez a teremtő készség.” – Emmanuel Müller

A Katarzisz Komplex Művészetterápia (KKM) módszerére épülő kiscsoportos alkotóműhely a mindannyiunkban ott lévő, teremtő, alkotó képességre épül. Ezért mindenki számára nyitott és elérhető. Nagyon sokan nem tudják, hogy ez a bennünk lévő alkotóerő velünk született és megjelenésre, megnyilvánulásra törekszik. Keresi a szépséget és vágyódik utána, mivel a szép harmóniával tölt el bennünket. A mások alkotásaiban való gyönyörködés mellett fontos számunkra, hogy az a néhány ecsetvonás, ami lelki érzéseinket közvetíti, is kifejeződhessék. Már maga a játék a színekkel, formákkal is üdítő, örömet adó lehet. Környezetünk azonban sokszor nem segíti, hanem kritikájával, ítélkezésével gátolja a velünk született kreativitás kibontakozását.

Iskolánk mottója: „A kreativitás bennünk él&quot”

A KKM célja, amelyből komplexitása adódik, hogy a képzőművészeten túl társművészetek (vers és zene) bevonásával, valamint relaxáció-meditáció alkalmazásával mesterséges katarzisélményt hozzon létre. Ennek feldolgozása magában az alkotófolyamatban, illetve az elkészült alkotások megbeszélése útján történik. Az alkotófolyamat beindulásához, hosszabb távon pedig a lelki dinamika újjászerveződéséhez nélkülözhetetlen a terapeuta érzelmi bevonódása. Ez a folyamat már a vers és zene kiválasztásánál elkezdődik, majd folytatódik a téma felvezetésénél. A szabad alkotói légkör létrejötte és a flow-élményhez hasonló lelkiállapot elérése nem csak a résztvevőknél kívánalom, hanem bizonyos fokig a terapeutánál is. A KKM alkotófolyamatában készült művek segítenek meghallani a lelkünk mélyéről érkező „üzeneteket”, amelyek egyszerre hozhatnak változást, elevenséget és egyben harmóniát, valamint új örömöket és célokat életünkbe.